Продукти

Условия за ползване:

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между cosmeticline.bg и неговите клиенти. При натискане на бутон или линк, разположен в този уеб сайт, се приема, че приемате Общите условия и се съгласявате да ги спазвате. При условие, че не сте съгласни с описаните по долу Общи условия, Моля, не използвайте този сайт.

Правила за ползване:

cosmeticline.bg e сайт за електронна търговия собственост на „Козметик лайн” ООД със седалище и адрес на управление град София, кв. „Борово”, ул. „Родопски извор” № 45, ИН:834075003, ИН по ЗДДС: BG 834075003. Електронната търговия се осъществява посредством продажба на стоки и услуги през интернет. Сайтът предлага оферти за стоки, класифицирани по вид и категория и предоставя достъп на своите потребители до информация относно предлаганите продукти и услуги. Всички потребители на сайта имат възможността да пазаруват през интернет мрежата, да публикуват своите мнения и коментари за предлаганите в сайта стоки, абонамент за новини и промоционални оферти. Информацията публикувана в сайта, може да бъде използвана от потребителите само за лична употреба и с нетърговска цел. Клиент на сайта не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този, който е описан и предоставен в сайта , включително всякакво съдържание от интернет страницата извън cosmeticline.bg, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на „Козметик Лайн” ООД. За престъпление се смята всеки опит за разпространение на вируси и други компютърни програми, чиято цел е да причиняват и нарушават правата и интересите на трети лица.

Търговски марки:

Всички търговски марки използвани в сайта са притежание на техните собственици.

Ограничение на отговорността:

„Козметик лайн” ООД не носи отговорност за:

- действията на което и да било лице, което използва съдържанието на този сайт

- за щети, загуба на информация и пропуснати ползи настъпили в резултат на използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на интернет страницата или за всякакви грешки и пропуски, които са довели до вреди.

„Козметик лайн” ООД не гарантира, че:

- предоставената услуга ще отговори на изискванията на клиента;

- предоставената услуга ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки;

- продуктите, закупени от интернет страницата ще задоволят изискванията и очакванията на клиента;

Публикуване на мнения:

Относно въпроси и предложения свързани с cosmeticline.bg може да се свържете на телефон 0878 125 300, който е на разположение в делнични дни от 10:00 до 12:00 часа i в почивни дни от 16:00 до 18:00 часа, както и на електронен адрес: admin@cosmeticline.bg. Всички коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.cosmeticline.bg, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на “Козметик Лайн” ООД.

Промяна на цените на предлаганите стоки:

„Козметик лайн” ООД запазва правото да променя цените на предлаганите в този сайт продукти и услуги, без предварително да известява за това клиентите. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност и по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

Информация от потребителите:

Клиент може да осъществява достъп до информацията за предлаганите стоки и услуги в тази страница след регистрация и създаване на личен профил. Личният профил представлява - елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един клиент да достига до ограничени части на интернет страницата и чрез който са достъпни услугите предлагани на страницата и чрез който се осъществява обмен на информация с клиента.

Политика на поверителност:

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично съгласие за обработване на предоставените от него/нея лични данни от страна на  cosmeticline.bg. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);

- Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;

- Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер);

- Осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;

- Осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти;

- Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;

- Контактуване с Клиенти;

- Контактуване, свързано с обслужване на клиенти и статистически цели.

Политиката на поверителност се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиенти. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни и продавани на трети лица и ще бъдат използвани единствено за посочените с настоящите условия цели.

Право на потребителите на отказ при получаване на стока:

Всеки клиент на www.cosmeticline.bg може да върне закупените от него продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

- когато има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.

- когато продуктите са доставени грешно или фактурирани грешно

- когато закупените и доставени продукти имат фабрични дефекти

Всеки клиент има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Това може да стане единствено в случай, че тя не е ползвана, че не е нарушена цялостта на опаковката , че стоката е във вида, в който е получена и са спазени условията по чл.55 от ЗЗП. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати обратно стоките преди изтичането на 7-дневния срок. Клиентът е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Общи бележки:

„Козметик лайн” ООД запазва правото да внася промени в интернет страницата, нейното съдържание и условията за ползване на сайта без предварително известяване на клиентите. След извършване на всяка промяна задължително се актуализира датата на промяна, поради което препоръчване да посещавате периодично страницата, за да сте наясно с общите условия и промените в тях, които са обвързващи за вас.

Информация за всички потребители по смисъла на закона за защита на потребителите (ззп):

1. www.cosmeticline.bg e сайт за електронна търговия собственост на „Козметик лайн” ООД със седалище и адрес на управление град София, кв. „Борово”, ул. „Родопски извор” № 45, ИН:834075003, ИН по ЗДДС: BG 834075003

2.Всички предлагани стоки са подробно описани в страницата чрез представяне на всеки отделен продукт.

3.Всички цени на предлаганите продукти, които са изписани на страницата са посочени с включен ДДС.

4. Всички плащания на поръчани от нас стоки са съобразени с чл. 93 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, за което се получава съответния документ.


Доставка
Поръчай по телефона